Psychologie písma a podpisu J. A. Gagarina

30.4.2011 | Luboš Novotný

U příležitosti 50. výročí letu Vostoku 1 přinášíme exkluzivní grafologickou analýzu psychologie písma a rukopisu Jurije Alexejeviče Gagarina - prvního světového kosmonauta.

J. Gagarin

K rozboru byly využity ucelené rukopisy a podpisy z let 1951 až 1963, které byly porovnány se školní předlohou azbuky platné po r. 1940. K hlubšímu pochopení vývoje osobnosti pak písmo, kterým psal ve svých „krásných sedmnácti “. V následujících deseti letech života na sobě postupně a vědomě zdokonalil, ale zároveň i zúročil tolik, co se podaří jen málokomu!

V mládí musel patřit mezi chlapce s překypující energií, který často zlobil a ostatní podněcoval, než aby je poslouchal. Byl hlavní postavou her, uměl na sebe ukázat, ale byl zároveň dost chytrý na to, aby věděl kde a před kým. V jeho případě mohlo však jít také o sebeprezentaci na úkor své menší /a až podvyživenější/ postavy, která svojí energii ztrácela v neustálém zápalu pohybu. Byl sice živý, ale na druhou stranu i odpovědný a slušný.

Z hodnocených charakteristik v písmu byl ten, který nezapíral a uměl se přiznat ke svým lumpárnám a již tehdy uměl přirozeným a diplomatickým jednáním vše urovnat. Později byl opatrnější a znal více své hranice, byl velmi zvídavý a ve škole se učil bez donucování a rád.

Od mládí byl nadán na matematiku a ta se také stala, vedle fyziky a tělocviku, jeho nejoblíbenějším předmětem. Hudební sluch neměl, ale přesto byl vedle toho pohybově nadaný. Proto snad v dospívajících letech rád bavil svým bezprostředním přístupem i humorem vrstevníky - ale ještě raději své kamarádky. Byl rád v jejich přítomnosti a ani se tím netajil. (Vpozdějších dobách zamilovanosti… i svatebních příprav, odkládal studium a životní kroky byly pro něho prý důležitější, než výcvik a sny o letu do vesmíru.) Již z dojmových znaků je jeho písmo v adolescenci nápadné /a stejně jako jeho úsměv i tvář/- především svojí čitelností, příjemností, podmanivým výrazem, ale i grafologickým urovnáním textů jako celku.

Gagarinův podpis

Rukopisy a podpisy z pozdější doby života, prozrazují u něho více znaků sebekontroly X ale í více extraverze, které musel zřejmě „za pochodu“ přijmouti za své a podvědomě aplikovat v nových návycích, v nevědomém chování a logicky i v písmu. Poměr pohybu a formy = tvarů v rukopisech, nejčastěji odpovídá graf. stupni fixace III., se schopnostmi dobrého přeorientování pisatele, s relativně vyváženým vztahem vědomí a nevědomí. Poměr občas zasahuje do fixace IV. a) a výjimečně II., a to především svojí monotónností, tvrdostí na sebe i vytrvalostí. V l6 letech prý již myslel na odchod z domova, osamostatnění se a vlastní výdělek. Přezevše si musel uvědomovat i své nedostatky. Často se mu nepodařilo zvládnout a vykonat některé věci/úkoly správně hned napoprvé. Proto tolik houževnatosti a vytrvalosti, protože až potom si věřil! V porovnávání znaků je velmi výrazné sebepojetí osobnosti s pocitem vlastní síly. (V testech dlouhodobé samoty si jako jeden z mála zcela vystačil, pískal, zpíval /ikdyž falešně/, dlouhé hodiny se bavil sám se sebou a měl stále nadbytek energie.) Všechny rukopisy jsou s výjimečně silnou vůlí, s vitalitou a energií „lidského dynama“. Dříč až rutinní pracant, který si musel od prvních studijních let vše hodně opakovat, více procvičovat, aby byl lepší než než ti druzí, aby uspěl. Na práci se musel připravovat zodpovědně, aby i kupř. předčil úspěšnějšího, ale povzneseně suverénnějšího Titova. Nebyl ani prvotřídním teoretikem a vyhledával spíše praktické nácviky a zkušenosti. Logické myšlení, cílené i hlubší úvahy o tom - co s čím souvisí, přizpůsobování se, sebedisciplína, poctivá příprava a opakování, to vše byly hlavní devízy pozdějšího úspěchu.

A co se očekávalo od prvních adeptů, včetně Gagarina?…. V počátcích byl výběr odlišný než v USA či v dalších pozdějších zemích. Výběry byly směrovány prvotně do řad specialistů z polárních jednotek, výsadkářů (viz. Těreškovová), do osádek ponorek a dokonce i mezi mladé horolezce!? Sám Gagarin byl od r. 1958 právě polárním pilotem a při letu do kosmu 12.4.1961 byl pilotem //jen// 2. třídy - bez kompletního leteckého výcviku. Až později byly více upřednostňovány letecké zkušenosti, atak i Gagarin musel projít nepopulárním Institutem lékařských a biologických studií, s velkým množstvím biologických a psychologických – testů inteligence – ovládání emocí – zátěžových testů – průběhu prahu vědomí – chování bez orientace času, prostoru — bez kyslíku – při přetížení - při změnách tlaku – za působení oxidu uhličitého, apod. s nezveřejněnými výsledky! S prvotními výběry tak souvisela odlišná priorita schopností a psychologických vlastností osobnosti. Z profesního hlediska rozboru písma byl Gagarin „ten“, který svým přístupem a energií dovedl přesvědčit ostatní, aby sám šel příkladem a dokázal jít nakonec až za hranice možností. |Vždyť např. za letu zvládal přetížení od osmi do deseti | na centrifuze do 20 vteřin – až do dvanácti | a při simulaci katapultáží krátkodobě i přes dvacet! „g“|.

Pokračujme však v grafologickém rozboru: z dojmových i měřitelných znaků stojí za pozornost především celkový písmový obraz, individualita a fixace, sklon okolo 85-70 stupňů, vázání, nápadná plnost v dolním pásmu s převahou délek, spojitost, celková členitost na ploše, řádkování, okraje, ad., ale i vývoj jeho podpisu.

Temperament - jako složka psychické regulace, udržující optimální úroveň aktivace osobnosti, je v rukopisech Gagarina s převahou typů sangvinika + flegmatika. /Z Kretchmerovi typologie by patřil částečně k cyklotýmovi/. Jeho originálně individuální rukopis nepřipouští žádné komplexy. Více empirik, se smyslem pro zkušenost a se stabilní emocionalitou. Dále měl silnou, ale pasivní vůli, zaručující soustředěnost, odolnost, důkladnost se smyslem pro řád-pořádek, vytrvalost a seberegulaci s potlačováním citů a ovládáním se. Stálý + občas i dostatečně uvolněný, s vyrovnaným sebecitem, s preferovanými hodnotami, ale také i se zaměřením na detail. Své záležitosti si dovedl uspořádat a pro jejich dosažení dovedl obětovat opravdu moc! … /v případě letu a z poznatků tehdejšího rizika cca 50 : 50 % i vlastní život/. Přestože měl rád svobodu, tak celý život mu chyběla a nejvíce pak roky po přistání. Před letem byla její protihodnotou až ¨¨subalterní ctižádostivost¨¨(pozn.: tah doprava příčně nahoru jako i v podpise letce T. Paulhama, jader. fyzika a korespondenta čas. Vesmír J. Fischera, MFF z Univ. Komenského A. Ferka, ad.). Vědomá prezentace, odhodlání zvítězit a dosáhnout cíle, odhodlání hraničící až s umíněností, to všechno ho popohánělo vpřed. Jeho ladění emocí bylo převážně optimistické a směřování emocí s převahou k sobě než k okolí. Změny v emocích probíhaly v hladkých přechodech, přirozeně, jak mu velel rozum, kterému věřil nejvíce. Atak i emoční prožitky či nálady přicházely pod jeho vyhodnocením a kontrolou. Potlačovaná spontánnost souvisí právě s ovládáním emocí, s vyšší rozumovou adaptací, ale i s nadměrnou sebekontrolou (viz. rytmický rukopis). Sám za sebe velmi nerad popisoval své pocity či emoce a řešení hledal především pak v sociálních odpovědích! Již v mládí rád bavil své vrstevníky, na svůj věk vynikal znaky diplomacie (např. ve vázání písma dvojoblouky, ad.), ale až v pozdějších letech čím dál více směřoval k afiliaci. Měl větší problémy se zvládáním negativních a problematických vztahů a snad i proto měl nápadně přátelský vztah „skoro ke všem“, že si na svoji stranu dokázal získat jako málokdo - i rivaly a nepřátele… Zároveň těžce /až depresivně/ po více dní prožíval nejenom úmrtí, ale i ztráty přátelství. Uznával své nadřízené, hierarchii i posloupnost hodnot. Tak jak se podřizoval svým cílům, uměl se podřizovat i navenek a vzepřít se odvážil jen výjimečně. I zde rozhodovaly jeho rozumové schopnosti jako logičnost, věcnost, systematičnost a celková koncentrace. Vzhledem k jeho „lidským“ kvalitám a jedinečnosti musím na závěr přiznat, že mi bylo Velkou ctí nahlédnout do jeho osobnosti a rozbor provést.

Analýza psychologie písma byla sestavena u příležitosti 50. výročí letu na palubě Vostoku 1 - 12. dubna 1961

Mgr. Luboš Novotný
psycholog a grafolog


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz