Pozvánka na přednášku prof. Petra Kulhánka: Byl velký třesk?

27.9.2017 | Miloš Podařil

Teoretický fyzik a přední český popularizátor astrofyziky a astronomie prof. Petr Kulhánek bude v Jihlavě přednášet o samotné počátku vesmíru.

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Byl velký třesk?

Na počátku byl vesmír nepochybně hustý a velmi horký. Mnozí žijí v představě, že vesmír vznikl obří explozí z nekonečně malého bodu s nekonečnou teplotou a hustotou. Taková představa ale nesouhlasí s našimi základními fyzikálními znalostmi. Co tedy bylo na počátku? A můžeme naše představy vůbec ověřovat?

Přednáší teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze.

6. října 2017, od 17:00., vstupné: zdarma
Malovaný sál, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednášku pořádá Pobočka Vysočiny České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Přednáška proběhne v rámci Noci vědců 2017.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz