Pozvánka na přednášku Dr. Pavla Spurného "Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem"

19.3.2015 | Miloš Podařil

Jihlavská astronomická společnost zve na unikátní přednášku Dr. Pavla Spurného z Astronomického ústavu AV ČR nazvanou "Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem".

RNDr. Pavel Spurný, CSc. jeden z celosvětově vůbec nejuznávanějších expertů v oblasti meziplanetární hmoty.

V rámci přednášky nejprve obecně představí co to bolidy jsou, jaké jsou možnosti jejich pozorování, co to jsou meteoroidy a jaký je jejich vztah k mateřským tělesům (tedy ke kometám a k asteroidům).

Přednáška posluchače všeobecně seznámí se vším, co se dá zjistit z instrumentálního pozorování krátkého světelného jevu bolidu. Bude informovat o tomto jevu, o původním tělese a jakými přístroji a způsoby se bolidy pozorují. V rámci první části přednášky se bude Dr. Spurný věnovat také konkrétním příkladům pozorování bolidů na území České republiky a blízkém okolí; popíše, co vše jsou čeští vědci z vlastních záznamů schopní určit a jak, jaké jsou nejmodernější trendy v oblasti meteorické astronomie.

Ve druhé části přednášky bude věnován prostor konkrétním nejvýznamnějším případům jasných bolidů a pádů meteoritů, které byly českými astronomy zaznamenány a analyzovány v posledních několika letech.

RNDr. Pavel Spurný, CSc.: Bolidy a pády meteoritů

Na příkladu pádu meteoritů Bunburra Rockhole bude představena činnost a výsledky z bolidové sítě v jihozápadní Austrálii, na jejímž provozu se čeští astronomové významně podílejí, a také z bolidů ve střední Evropě se zaměřím především na novou analýzu bolidu a následný nález meteoritů Benešov po dvaceti letech po pádu.

Zvláštní pozornost bude věnovat představení čerstvě instrumentálně pozorovaného pádu meteoritů u Žďáru nad Sázavou. Bude ukázáno proč je tento případ bezesporu jedním z nejpřesnějších a nejlépe popsaných meteoritů s rodokmenem a čím je významný.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 26. března 2015 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 55, Jihlava). Začátek je v 17:00 hod.

Přednášku spolupořádá Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Úvodní snímek: copyright: Dr. Pavel Spurný, Astronomický ústav AV ČRWebové stránky vytvořil DUOWEB.cz