Pozvánka na přednášku Dr. Jiřího Grygara: Záludné výběrové efekty v historii astronomie (Science Café)

2.4.2019 | Miloš Podařil

Ve spolupráci s projektem jihlavského Science Café (Muzeum Vysočiny Jihlava) a Vysokou školou polytechnickou Jihlava zveme na přednášku předního českého popularizátora vědy Dr. Jiřího Grygara.

Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Záludné výběrové efekty v historii astronomie

RNDr. Jiří Grygar, CSc. působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá fyzikou kosmických části vysokých energií. Dr. Grygar je také čestným předsedou České astronomické společnosti a patří mezi vůbec neznámější české popularizátory vědy.

pátek, 12. dubna 2019, 17:00 hod.
Vysoká škola polytechnická Jihlava, posluchárna P3, Tolstého 16, Jihlava

Přednáška proběhne v rámce projektu Science Café. Partnery projektu jsou Muzeum Vysočiny Jihlava a Vysoká škola Polytechnická Jihlava.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz