Obdrželi jsme finanční dar od společnosti Teplárny Brno, a.s.

7.10.2020 | Miloš Podařil

Jihlavská astronomická společnost obdržela finanční dar ve výši 60 000 Kč od společnosti Teplárny Brno, a.s.

Prostředky budou použity na pořízení dalekohledu pro výuku astronomických pozorování nejen na Astronomickém táboře Jihlavské astronomické společnost.

Mnohokrát děkujeme za podporu!Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz