Galileo Galilei – psychologický rozbor rukopisů, podpisů a kreseb

15.2.2009 | Luboš Novotný

V den jeho narození umírá Michelangelo Buonarotti a v roce úmrtí se narodil Isaac Newton. Předpokládaná doba převratných poznání, změn i počátků moderní fyziky. Existuje mnoho informací o Galileově životním díle, ale jaký vlastně byl onen velikán, kterého prověřil čas a navždy ho zapsal do paměti lidí?

Galileo Galilei: Sidereus Nuncius

Jednou z cest poodkrytí vede přes psychologický rozbor poznatků jeho činnosti z kreseb, náčrtů, podvědomého rukopisu a sebepotvrzujícího podpisu. Uvedené konkrétní významy vychází z pozorování s komplexními dojmovými a skupinovými znaky.

Na první pohled nás rukopisy zaujmou svojí individuálností, tvořivými až uměleckými rozmachy tahů a náčrtů s intelektuálními prvky. Zhuštěním a pulsujícím uvolněním, s občasnými levozvraty opakujících se písmen. Některé tahy mají při zvětšení zkroucení jakoby pro efekt, ve výtvarném přikrášlení, až u velkých písmen nabírají samolibého dojmu. Byl si jistě vědom svých kvalit a výjimečnosti, ale využít toho vždy nedokázal. Rychlost psaní je znakem vyšší komplexity osobnosti i tempa prožívání. Rychlé pravosklonné písmo Galilea je občas vystřídáno zbržděním a krátkou neuspořádaností, kde “pravidelně dýchá” i třetí rozměr písma = tlak. Obrazně řečeno, jak přitlačujeme na papír, tak dovedeme “tlačit” v životě a často i kolem sebe. Tvůrčí činnost na psací ploše a další znaky jen dokazují skloubení teoretického myšlení s jeho tvůrčí dovedností / manuální zručností. Od mládí dělal jen to, za čím si stál! Jeho písmo i nákresy žijí - pulsují a neustále návraty z vnitřního světa emocí do racionality, jsou provázejícím znakem všech jeho “pracovních rukopisů”. Dokázal zpomalit a racionální tvary písmen obohatit o nadtahy a “parádičky”. Všeho však do času - s mírou - a pod kontrolou. Takto pulsující rukopis prozrazuje, že uměl žít silným citovým životem, ale navenek se zřejmě musel kontrolovat a krotit své emoce a nálady. Plné a vzdutější dolní smyčky ukazují na přirozenou potřebu citových prožitků. Z kombinací více znaků je zřejmé, že se nejednalo o suchopárného intelektuála, který svou sexuální energii přetransformoval pouze do práce. Dovedl nechat volný průběh svým potřebám a snad si tím i dobíjel své “baterie”, na tehdejší dobu nezvykle silné. I v osobním životě byl zřejmě mužem činu a nebál se užít si svého života a možná zde také riskoval. “Živnost” vybraných znaků odpovídá modelu chování, kdy po usilovné a systematické práci musí následovat (např. na pár dnů v měsíci) “vypnutí” a oddání se svým chutím, vášním a potřebám.

Galileův rukopis. Rychlejší průběh psaní při zjednodušení však Galileovi nebránil v rychlejším psaní v pečlivém psaní diakritických znamének (především teček)., které podle nadšení v obsahu vzletně stoupají, podobně jako mírně stoupající řádky. Další zvláštností je ukrytá ostrost v písmu, či v závěru stránek těstovitý duktus z neoblomného přesvědčování. Ostrost písma je průkaznější v podpisech (např. z dopisu B. Vintovi) a je vedena cílenou energií i ostřeji formulovanými názory a postoji. Smíšený typ vázání při psaní malých písmen “m”, “n”, apod. + variabilní tahy jsou důkazem jeho variability a všestrannosti. Písmo celkově odpovídá převládajícímu temperamentu introverta, který se však (zřejmě pod tíhou životních zkušeností) naučil chovat a jednat extrovertně. Stlačení slov, useknuté konce a další skupiny znaků odhalující jistý sociální odstup, jsou v rozporu s extroverzí v podpise. Přesto vitální energie a životnost rukopisu si vynucuje potřebu sdílet, prosadit a šířit nová poznání.

Síla myšlenek z textu dokáže jeho písmo i vzpřímit ze sklonu, v zesulujícím tlaku slít inkoust do neurčitých forem; z rácia se opakovaně dostávat do nečitelnosti. Jeho život musel být jedno velké dobrodružství plné nečekaných událostí a zvratů, úžasných zjištění a průkopnických poznání.

Po rozboru si však myslím, že svůj život dokázal žít naplno především pro své schopnosti a zvídavou osobnost. Důležité je nepřestat se divit a nebát se žasnout...

Mgr. Luboš Novotný,
psycholog, grafolog, psychoterapeut

Zdroj obrázku:  Zdoj: Wikipedia, CC-BY-SA


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz